כתב המינוי לוועדת זיו רייך - פרופ'  זיו רייך

הוועדה ברשות פרופ' זיו רייך  בחנה בזמן עבודתה את מצבו של שוק הדואר וזאת במקביל לבחינת מצבה הכספי של חברת הדואר כאשר דוח מבקר המדינה בנושא עומד ונמצא.

חברת הדואר הינה מונופול ממשלתי גירעוני במידה כזו שאף קיים חשש להמשך קיומה, על כך גם הצביע דו"ח מבקר המדינה, יתרה מכך, חברת הדואר צפויה לא נתחי שוק נוספים מאחר ולא נערכה כראוי לשינויים בשוק הדואר אשר נגרמו עקב מגמות מתרחבות בדיוור אינטרנטי וסלולרי ובעולם בו הטכנולוגיה הולכת ומפתחת, כך נוצרות הזדמנויות טובות יותר לריבוי היזמות תוך שידוד מערכות חשיבתי.

חברת הדואר אף לא פעלה לייעול פעילותה לרבות :

  • התאמת היקפי כח האדם ושכר העובדים למצבה הכלכלי – חמור מכך בשנת 2011 אישר דירקטוריון החברה תוספת שכר בסך 140 מליון ₪.

  • לא פעלה לצמצום מרכזי פעילות מפסידים.

  • לא פיתחה מרכזי רווח עסקיים חדשים.

  • לא שיפרה את השירות ואת טיב השירות.

חברת הדואר מהווה מונופול בתחומה , כאשר מסקנת הוועדה זהה למסקנת דוח מבקר המדינה בקביעתו כי "עיכוב קידומה של התחרות בשוק הדואר, פגע בתמריץ ההתייעלות הגלום בעצם התחרות הן מההיבט התפעולי של החברה והן מהיבט שיפור איכות השירות ללקוחות שוק זה".

אנו סבורים כי שמירה על התחרות הינה חובה ציבורית וכי מדובר בתופעה חיובית אשר יש בה כדיי לעודד תחרות, חדשנות התייעלות ויזמות בדואר ישראל.

אין ספק כי מצב עינינים שכזה מחייב בחינה מעמיקה בקביעת כללים והנחיות לגבי שוק הדואר בכלל וחברת הדואר בפרט ובין היתר פתיחת השוק לתחרות.

לעיני הוועדה עמדה השמירה על איתנותה הפיננסית של חברת הדואר ומתן גמישות עסקית להנהלת הדואר אך הא בהא תליא עם פתיחת השוק בכללותו למתחרים לתחרות אמיתית כדי לשפר את השירות והעלות לאזרחים והעסקים וכדי להפוך את חברת הדואר לחברה עסקית ותחרותית יותר. פרופסור זיו רייך

פרופ' זיו רייך | נתניה | זיו רייך

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now