פרופ' זיו רייך במצב הדברים דהיום ולאור המונופול הברור של חברת הדואר, מתן גמישות תעריפים או אפשרות להפקת דברי דפוס לחברת הדואר ללא ווידוא של פתיחת השוק השמור במתווה שיוצג, עלולה לאפשר לחברת הדואר לפעול בצורה דורסנית להוצאת מתחרים מהשוק טרם פתיחתו לתחרות ובכך לייתר כמעט באופן מלא את היתרונות שבפתיחתו לתחרות , תוך ביסוסה כמונופול,החשש מתגבר על כך כי הדואר בחימה שפוכה יוריד את תעריפי המחיר הכמותי בניגוד לכל הגיון עיסקי וכלכלי (אותם תעריפים אשר הוא מבקש להעלות) , יגדיל את הגירעון, יבצע סבסוד צולב והעלאת מחירים לשוק הפרטי, יהרוג את התחרות ובתוך כך תאלץ המדינה לפעול מול מונופול בלתי יעיל תפעולית.עם זאת כשם שברור לי ומקובל עליי, פתיחת השוק בכללותו צריכה להיות בהליך סדור ומובנה אשר לא ניתן לפירוק ומוגדר כמקשה אחת. פרופ' זיו רייך, רו"ח

פרופ' זיו רייך | נתניה | זיו רייך

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now