להורדת דוח וועדת רייך - פרופ' זיו רייך  http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/7/3537.pdf

אליבא דכולי עלמה מתן גמישות תעריפים למונופול הינה כלי מסוכן אשר צריך להיות מפוקח ומבוקר במסורה ועד כמה כאשר מדובר במונופול ממשלתי, שכן באפס יד יכול המונופול הממשלתי לדרוס את המתחרים על ידי חשיבה שאיננה עיסקית ומשם להרוג את התחרות, תוך חשיבה כי הציבור יממן את גרעונו שיווצר עקב פעולה זו ולאחר מכן יצא בתופים ובמחולות ויעלה את המחירים לציבור בעוד בפעולתו השחקנים הנוספים בתחרות נמחקו ונעלמו  כלא היו. לצורך הבנת תהליך לא עיסקי שכזה עלינו לחזור למושכלות הראשונה לגבי אופן ההתנהלות העיסקית של דואר ישראל, אותו תהליך לגביו נכתב רבות בדוח מבקר המדינה.

נמצינו למדים כי לדואר ישראל קיימת נשימה ארוכה עד אין סוף לביצוע מהלך מסוכן שכזה, מהלך הורדת תעריפים שאינו מהלך עיסקי של חברה מתוקנת, בעוד למתחרים אין את היכולת להטות את הכף וכל מאמץ שיעשו במלחמת מחירים שכזאת תעלה חרס.

בל נשכח כי בדוח הוועדה יוחס פרק שלם למבנה התעריפים, אותו פרק נבנה בעזרת תמחיר ספיגה ומשם על מרבית התעריפים לעלות, הסיבה העיקרית נובעת מניהול תפעולי מנופח ולא יעיל של חברת דואר ישראל ,משם התחזק חשש הוועדה כי מה התועלת בהורדת מחירים בגמישות כי בעוד עליהם לעלות, עלול הדואר להמטיר אש וגופרית על המתחרים תוך ניצול מעמדו ויתרונותיו כמונופול ממשלתי.

מכאן לא יעלה על הדעת כי תינתן לחברת הדואר אפשרות לגמישות תעריפים מסוג כלשהי או הפקת דברי דואר כול עוד לא נפתחו כל מרכזי החלוקה ותאי הדואר השכורים וכי נפתח התחום השמור, על מנת לתת הזדמנות לתחרות אמיתית, אך יתכן מצב בו יפתח התחום השמור ללא מתן גמישות תעריפים לדואר ישראל וכי יש לבנות גלעין קשה של הוראות אשר יבטיחו את תקינות הגמישות והגינותה. פרופ' זיו רייך

פרופ' זיו רייך | נתניה | זיו רייך

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now